مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۳۹۹/۸/۲
روابط عمومي وامور فرهنگي
معرفي واحد روابط عمومي وامور فرهنگي
مسئول واحد :نصيب الله نوروزي مصير 
 
 

شرح وظايف كارشناس مسئول

روابط عمومي وامور فرهنگي

1-                      پيگيري امر به معروف ونهي ازمنكر به عنوان دبير شوراي امر به معروف ونهي از منكر

2-                      پيگيري امور فرهنگي در شبكه و مراكزبه عنوان دبير شوراي فرهنگي و ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحريم امنيت عمومي

3-                      انجام برنامه هاي فرهنگي (برگزاري نماز جماعت ، مناسبات و اعياد ، كلاسهاي قران ، احكام و....)

4-                      پيگيري وانجام برنامه هاي دانش آموزان فرزندان پرسنل

5-                      انعكاس عملكرد واخبار خبري شبكه استان وسايت شبكه ودانشگاه و مطبوعات بومي محلي

6-                      برگزاري مسابقات و برنامه هاي ورزشي وفرهنگي (برنامه ريزي حوزه تربيت بدني وامورقران)

7-                      پيگيري دررفع معضلات موجودواحدهايي كه با ارباب رجوع ارتباط دارد(ستاد صيانت از حقوق شهروندي)

8-                      تهيه و نصب پلاكارد مناسبات وتهيه تراكت تبليغاتي فرهنگي مورد نياز

9-                      پيگيري امور زيارتي وسياحتي پرسنل

10-               پيگيري امور ايثارگران ، جانبازان ، آزادگان و.........

 

 جانشين واحد:

 

شرح وظايف جانشين روابط عمومي امور فرهنگي

1-           انجام وظيفه در غياب مسئول واحد به عنوان جانشين

2-           پيگيري امور اقامه نماز

3-           پيگيري و انجام امور داخلي براساس نظريه مسئول واحد درموارد نياز

4-           پيگيري و نظارت در امور طرح تكريم ارباب رجوع با نظر مسئول واحد درموارد نياز

5-           پيگيري ونظارت نصب وجمع آوري پلاكارد تراكت ها (ايام ومناسبات سال)

6-           بايگاني و مرتب كردن مكاتبات وپيگيري روزانه

7-           انجام امور سمعي وبصري بنابه نياز

8-           شركت در جلسات حسب نياز در غياب مسئول واحد

                  (تذكرات مورد نياز كه رعايت آنها الزامي است)

1-              راز داري و حفظ اسرار واحد وكاركنان شبكه سرلوحه برنامه ها خواهدبود.

2-              نظم وانضباط اجتماعي سرلوحه برنامه ها خواهدبود

3-              هرگونه مرخصي ماموريت پاس و....بايد بدوا به تاييد مسئول واحد رسيده باشد درغير اينصورت غيبت محسوب ميگردد.

4-              خروج اموال از واحد براساس ضوابط ومقررات وتائيد مسئول واحد خواهد بود

5-              استفاده از تلفن هاي واحد براي كاركنان واحد مجاز بوده سايرين استفاده ننمايند.

6-              هنگام خروج از واحد لامپ ها و بخاري را خاموش وقفل نمودن درب رامطمئن شويد.

7-              پيگيري موارد را درموعدهاي مقرر به روز درموعد آن انجام دهيد.

8-              حفظ ونگهداري اموال ودقت دراستفاده مطلوب آنها الزامي است.

 

* مديريت روابط عمومي وامورفرهنگي شبكه*

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/10/11
تعداد بازدید: 967
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-