مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۳۹۹/۸/۲
شرح وظايف

شرح وظايف شبكه بهداشت و درمان شهرستان لردگان

- اجراي وظايف قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهرستان مربوطه

- اعمال سياست هاي اجرايي و اداري وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي در شهرستان براساس دستورالعملهاي ابلاغ شده

- هماهنگي با ساير واحدهاي دولتي براي پيشبرد اهداف كلي دولت، شركت در جلسات و شوراهاي هماهنگي شهرستان

- هماهنگي و ارتباط با دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و مركز بهداشت استان

- گسترش و كيفيت خدمات واحدهاي بهداشتي درماني بخش دولتي و خصوصي

- گسترش و كيفيت خدمات آزمايشگاهها و داروخانه هاي بخش دولتي و خصوصي

- كوشش براي تعميم خدمات بهداشتي درماني به جامعه تحت پوشش

- تامين و توزيع دارو، مواد و تجهيزات پزشكي مورد نياز شهرستان

- تامين منابع (انساني، مالي و تجهيزاتي) مورد نياز خدمات بهداشتي درماني به منظور بهره برداري بهتر از آنها

- نظارت بر چگونگي خدمات كاركنان مراكز بهداشتي شهرستانها و واحدهاي تابعه به منظور برقراري حفط روحيه، هماهنگي، انضباط و صميميت

- همكاري با شبكه هاي بهداشتي درماني استان دربرقراري روابط نزديك و مناسب مسئولان سياسي و نمايندگان بخش هاي مختلف توسعه در استان به قصد تامين همكاري و ايجاد در زمينه هاي بين بخشي

- جلب مشاركت فعال جامعه در برنامه ريزي، تامين منابع و اجرا و ارزشيابي برنامه هاي بهداشتي درماني

- فعاليت هاي آزمايشگاهي در زمينه بيماريهاي واگير و غير واگير، آب، فاضلاب، هوا، مواد غذايي و عوامل زيان آور محيط زيست و كار

- جمع آوري و نگهداري تازه ترين اطلاعات و آماري كه براي شناخت كليه خصوصيات جمعيتي، بهداشتي، درماني، اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و جغرافيايي حوزه ي شهرستان لازم است

- جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به مسايل و مشكلات بهداشتي و امار حياتي

- نظارت مستمر بر فعاليت مراكز بهداشتي درماني شهري وستايي و خانه هاي بهداشت

- پشتيباني فني و كمك به آموزش بهداشت عمومي مراكز بهداشتي درماني و شهري روستايي و كنترل اپيدمي ها در حوزه شهرستان با در نظر گرفتن اولويت بيمارييهاي واگير

- تهيه نقشه و اجراي پروژه هاي بهداشت محيط و نظارت و كمك فني در اجراي آنها

- آزمايش نمونه هاي آب، فاضلاب، مواد غذايي و عوامل زيان آور محيط كار

- آموزش حين خدمت و باز آموزش كاركنان واحدها

- اعمال ضوابط و مقررات بهداشت محيط و مواد غذايي

- پشتيباني اداري، مالي و تداركاتي مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري و خانه هاي بهداشت

- نظارت بر خدمات بهداشت دهان و دندان در مراكز بهداشتي درماني شهرستان

- اجراي پژوهش هايي كه به اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني در ابعاد و اجرايي تكنولوژيك آن منجر مي‌شود

- وصول گزارش واحدهاي تابعه و تحليل آنها و تهيه بازتاب لازم براي واحدها و اعلام نتايج به سازمانهاي متبوع

- تدوين و اجراي برنامه هاي مستمر بازآموزي كاركنان شاغل در شبكه و مراكز بهداشتي درماني.

ستاد صيانت از حقوق شهروندي

شبكه بهداشت و درمان شهرستان لردگان

  روابط عمومي 

تاریخ به روز رسانی: 1397/07/08
تعداد بازدید: 507
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-