مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
واحد نظارت بر دارو ودرمان

 


معرفي واحد امور درمان و دارويي شبكه بهداشت و درمان لردگان

مسئول واحد نظارت بردرمان و دارو: اسماعيل اردشيري

كارشناسان درمان : نسرين خورشيدي - مهدي نادري

كارشناسان دارويي : فرامرز خليل طهماسبي – حديث باميري

شرح وظايف مسئول واحد نظارت بر درمان و دارو

1.تهيه وتدوين برنامه هاي واحد 2.شركت در جلسات شوراي بخش و شهرستان 3 .پيگيري اعتبارات و هزينه ها 4.نظارت بر كليه فعاليت هاي واحد 5. انجام بازديد مديران 6 .پيگيري و نظارت بر طرح هاي مختلف واحد 7 .كنترل كليه آمار و اطلاعات ارسالي به استان 8. هماهنگي با ادارات و نهادهاي مختلف(ازجمله دادستان محترم شهرستان، نظام پزشكي ،تعزيرات و ...)جهت همكاريهاي درون بخشي مورد نياز و بازديدهاي مشترك 9- پيگيري جهت شناسايي و حل مشكلات درماني شهرستان 10- بازديد از پايگاه هاي فوريتهاي 115 شهري و جاده اي بصورت ماهيانه 11- پيگيري و هماهنگي جهت برطرف نمودن مشكلات پايگاه هاي فوريتهاي 115

شرح وظايف كارشناسان درمان (خانم خورشيدي – آقاي نادري)

1- بازديد از بخش هاي درماني مراكز بهداشتي درماني تابعه شبكه (شامل تزريقات و پانسمان ، اتاق احيا ، آمبولانس ، واحد اعزام ، آزمايشگاه و..) در قالب تيمهاي كارشناسي شبكه و همچنين بصورت مستقل

2- پيگيري جهت تجهيز مراكز از نظر دارو و تجهيزات درماني

3- تنظيم كشيك ماهيانه واحدهاي تزريقات و اعزام مراكز شبانه روزي تابعه

4- برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت بازآموزي مباحث درماني و دارويي به پرسنل بهيار و پرستار شاغل در سيستم

5- بازديد از مطب ها ، دفاتر كار ، درمانگاه هاي خصوصي و... بصورت ماهيانه و ملزم نمودن آنان به رعايت دستورالعمل ها و آيين نامه هاي موجود

6- ارسال تعرفه هاي معاونت درمان به بخش خصوصي و نظارت بر اجراي آن

7- ارسال گزارشات و آمار بازديدها و فعاليت هاي انجام شده به استان

8- رسيدگي به درخواست پزشكان /پيراپزشكان جهت تاسيس دفتر كار خصوصي در شهرستان با توجه به شرايط موجود

9- رسيدگي به شكايات و درخواستهاي مردمي از بخش درمان خصوصي و دولتي

10- ارائه تذكرات لازم به بخش خصوصي جهت نقايص موجود و پيگيري جهت رفع آنها و در صورت لزوم هماهنگي با تعزيرات حكومتي ، معاونت درمان و ... جهت برخورد با فرد خاطي

11- برخورد با افراد فاقد مجوز فعال در حيطه پزشكي و دندانپزشكي از طريق هماهنگي با ارگانهاي ذيربط

12- بازديد از عطاريها ، فروشگاه هاي لوازم بهداشتي و آرايشي واماكني كه بصورت غيرمجاز اقدام به فروش داروها و تجهيزات درماني مينمايند و برخورد با آنها با همكاري ارگانهاي ذيربط

شرح وظايف كارشناسان دارويي : (آقاي خليل طهماسبي – خانم باميري )

1- توزيع دارو بصورت ماهيانه در 24 مركزبهداشتي درماني تابعه شبكه طبق برنامه مدون

2- توزيع شيرخشك بصورت ماهيانه در مراكز

3- بازديد از داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني بصورت ماهيانه و پيگيري جهت رفع كمبودها

4- ارسال تراز عملكرد و ساير آمارهاي مورد نياز بصورت ماهيانه به استان

5- بازديد از مراكز در قالب كميته درآمدها

6- جانشيني نيروي داروخانه مراكز بهداشتي درماني در صورت نياز

7- بازديداز داروخانه هاي خصوصي سطح شهرستان و ارسال گزارش به استان

8- رسيدگي به تخلفات دارويي بخش خصوصي

9- راه اندازي و بروز رساني سيستم مكانيزاسيون داروخانه هاي بخش دولتي در صورت لزوم

ü لازم به توضيح است با توجه به اينكه بسياري ازبندهاي ذكر شده در شرح وظايف كارشناس درمان و كارشناس دارويي بصورت مرتبط باهم مي باشند غالبا بطور مشترك و تحت نظارت مسئول واحد توسط كارشناسان واحد انجام ميگيرد

اخبا ر حوزه درمان شبكه

محمد جان جليل پيران گفت : طي بازديد هاي به عمل امده توسط كارشناسان دارو ودرمان دانشگاه علوم پزشكي استان وكارشناسان نظارت بر درمان اين شبكه در دو
 مرحله از عطاري هاي شهر لردگان مقادير زيادي دارروهاي مخدر,قاچاق, و غير قانوني كشف وضبط گرديد كه شامل موارد زير مي باشد.

قرص متادون5 ميلي گرمي482 عدد,قرص متادون 20 ميلي گرمي675 عدد,قرص متادون 40 ميلي گرمي199عدد,قرص ديفنوكسيلات100 عدد,قرص تقويت جنسي 55 عدد, قرص بوپرو نورفين62 عدد,قرص ترامادول 200 ميلي گرمي938 عدد,

قرص ترامادول 100 ميلي گرمي564عدد,قرص ريلايف 431 عدد,قرص سيلدنافيل80,قرص ريتالين100 عدد,

قرص وگادول 40,قرص سيپرو هپتادين68,قرص مگاويت 60عدد,قرص نامشخص 315عدد, قرص باز شده 450 عدد,

قرص فت فيس 540 عدد,قرص ويتامين سي 850 عدد,قرص كلونازپام 837 عدد,قرص پلازيل 10 عدد,

قرص مترونيدازول 50 عدد,قرص لورازپام 40 عدد, قرص ديازپام 60 عدد,قرص اركتو 40 عدد, قرص الپرازولام 20عدد,

قرص جينكوروره 210 عدد, قرص پاور 205عدد,قرص زاديتين 10 عدد,قرص اسلينكويك 70 عدد, قرص مخمر 120 عدد,

قرص مولتي ويتامين 600 عدد, قرص فنوباربيتال 20 , قرص پرازوسين 200 عدد,كپسول ممورال 30 عدد,كپسول ريداكت 20 عدد,كپسول چاقي فرشته 240 عدد,كپسول پاور 90 عدد,كپسول دوكسپين 20 عدد,كپسول اپيرال 5 عدد,كپسول تاپ شرلي 12 عدد,

كپسول اكتو لايف 120عدد,كپسول لاغر كننده 180عدد,ويال ليدوكايين 3عدد,كارپول اپي نفرين 50 عدد,شربت دينه 22 عدد, شربت برونسبان 7 عدد,شربت متادون 3 عدد,شربت هماتوگل 2عدد,شربت سي لاكس 2 عدد,جوهر ليمو 2 كيلو,

پمادآ+د 25 عدد,پماد الوورا 9عدد,كرم املا 10عدد,پماد كالاندولا 12,پماد ريلايف 2 عدد, پماد تترا چشمي 5 عدد, كرم ضد افتاب 30 عدد,كرم اصلاح 10 عدد,روغن بچه 25 عدد, انواع كرم 97 عدد,كرم حلزون 20 عدد,شير خشك 184 عدد,ارايشي 56عدد,

اسپري وياگرا 3 عدد,اسپري تاخيري 1عدد, اسپري الفارس 6عدد, پودر سفيد نا مشخص 5 بسته,پودر چاق كننده 22 عدد, الكل 7 عدد,شمپو 18 عدد, لوازم ارايشي نا مشخص 100 كيلو, عرقيات مختلف 400 عدد.

 

تاریخ به روز رسانی: 1394/08/25
تعداد بازدید: 3308
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal