مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
تلفن هاي پاسخگوي ارباب رجوع

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان

تلفنهاي پاسخگوي ارباب رجوع

دفتر سرپرستي

نمابر سرپرستي

34442777

34442928

مركز بهداشتي درماني سردشت

03834452115

معاونت بهداشتي

34443230

مركز بهداشتي درماني ارمند

03834492330

حراست

34442888

مركز بهداشتي درماني سونك

03834492300

كارگزيني

34443240

مركز بهداشتي درماني آلوني

03834462193

حسابداري

34443720

مركز بهداشتي درماني جوانمردي

03834472370

ستاد گسترش

34442576

مركزبهداشتي درماني باغبهزاد

03834472300

بهداشت خانواده

34448799

مركز بهداشتي درماني تنگ كلوره

03834446852

بهداشت محيط

34442767

مركز خاردان

03834446062

اموراداري

34442992

مركز ناغان

03834442500

بسيج جامعه پزشكي

34445933

مركز منج

03834442400

مشاوره قبل از ازدواج

34449577

مركز كلواري

 

انبار دارويي

34444340

مركز برآفتاب

03834442944

شركت تعاوني مصرف

34449244

مركز منجرمويي

03834422560

مركز شماره يك شهري

34443710

مركز چله گاه

03834422036

مركز دوشهري

34442827

مركز شاه نجف

03834424200

روابط عمومي وامور فرهنگي

34442595

مركز شهريار

03834492112

مركز مخابرات شبكه

34442555/34442577

مركز مالخليفه

03834482082

امور درمان

34442577

مركز دهنوميلاس

03834452314

بسيج كارمندي

34442595

آزمايشگاه مركزي

34442939

سامانه پيامكي روابط عمومي

300082841111

مركز فوريتهاي پزشكي115

34442115

***********

**********

مركز آموزش بهورزي

34443740

روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان

ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحريم امنيت عمومي

طرح تكريم ارباب رجوع

 

تاریخ به روز رسانی: 1394/12/19
تعداد بازدید: 3069
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal