مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
فعاليتهاي ستاد گسترش

(فعاليت هاي 3ماهه اول ستاد گسترش)

1-اجراي طرح سرشماري جمعيتي شهرستان به صورت 100درصد

2-پيگيري وجذب 6نيروي پزشك عمومي

3-اجراي طرح پايش پزشك خانواده در سه ماهه اول

4-بيش از 40مورد بازديد كارشناسي از مراكز بهداشتي –درماني تحت پوشش

5-برگزاري جلسات و كارگاههاي آموزشي جهت بهورزا ن(3كارگاه)

6-پيگيري وپرداخت مطالبات ومعوقات پزشكان وماماي خانواده

7-تنظيم به موقع گواهي حقوق پزشكان وماماي خانواده مراكز

8-تهيه فرم ها ودفاتر موردنياز ساير واحدهاي شبكه در اول سال

9-تهيه وتامين تجهيزات مورد نياز مراكز در سه ماهه اول سال

10-تنظيم برنامه كشيك نوروزي واجراي منظم برنامه در 7مركز به صورت فعال تا 16فروردين

11-تنظيم قرارداد پزشكان خانواده وماماي خانواده مراكز

بيش از 12هزار بيمار به مراكز شيفت نوروزي در شهرستان لردگان مراجعه كردند

به گزارش روابط عمومي : معاون بهداشتي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان به تشريح فعاليت وعملكرد 3مركز شبانه روزي و4مركز فعال روز در طول ايام نوروزي از 28/12/94تا 15/1/95 پرداخت

ياسر جليل پور گفت: در سطح شهرستان لردگان بر اساس برنامه ريزي وتمهيداتي كه در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستاي بعل آمد از مجموع 23مركز شهري وروستايي مراكز آلوني، مالخليفه وقلعه مدرسه بصورت شبانه روزي ومراكز 2شهري ،سردشت ،شاه نجف ومنج در شيفت روز فعال بودند كه در مجموع ازبيست وهشتم فروردين نود وچهار تا پانزدهم فروردين نود وپنج دوازده هزار 303نفر بيمار به مراكز مذكور مراجعه وويزيت ودرمان شدند ،معاون بهداشتي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان افزود درمراكز كشيك ايام نوروز 41پزشك43ماما،27پذيرش ،10بهيار و25كاردان وكارشناس بر اساس برنامه كشيك حضور داشتند . وي در پايان از تمامي همكاران دخيل در فعاليت هاي ايام نوروز در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي تقدير وتشكر نمود وابراز اميدواري كرد كه با اين خدمات توانسنه باشيم موجبات رضايت پروردگار متعال ومردم شريف شهرستان لردگان را فراهم كرده باشيم

 
تاریخ به روز رسانی: 1395/01/18
تعداد بازدید: 2108
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal