مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
معرفی

مهندس محمد جان جليل پيران
كارشناس مسئول واحد سلامت محيط وكار(بهداشت محيط
تلفن تماس 34442577/34442555نمابر34442928


شرح وظايف پرسنل واحد بهداشت محيط و حرفه اي

*مهندس محمد جان جليل پيران

1.مسؤل واحد2.هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي واحد 3.تهيه وتدوين برنامه هاي واحد4.شركت در جلسات شوراي بخش و شهرستان 5.پيگيري اعتبارات و هزينه ها6.نظارت بر كليه فعاليت هاي واحد7. انجام بازديد مديران 8.پيگيري و نظارت بر طرح هاي مختلف واحد 9.پيگيري برنامه هاي بين بخشي10.كنترل كليه آمار و اطلاعات ارسالي به استان

مهندس اصغر توسلي

1-جانشين مسئول واحد2-كارشناس ناظر مراكز: شماره 1 شهري- شهريار-آلوني- برافتاب ميلاس- منج -ارمند- ناغان -مال خليفه 3-كارشناس بهداشت مواد غذايي4-كارشناس بلاياي طبيعي وكميته بحران5-تنظيم برنامه كشيك و ناظرطرح تشديد6-.بازديدازكارخانجات موادغذاي7-.كارشناس كشتارگاه ها 8-- طرح اتلاف9- كارشناس اماكن عمومي ومدارس -مراكز تفريحي و ورزشي10-كارشناس رابط دادگاه وتعزيرات و تنظيم امارموارد دادگاه11-كارشناس توزيع خبر در سامانه

*مهندس رحيم محمودي:

1- كارشناس ناظرمراكز-شماره2شهري -كلواري - باغ بهزاد

- سردشت- سونك- جوانمردي-مرادان -تنگ كلوره2.كارشناس بي دي ان-روستاي پاك 3- كارشناس شوراهاي بهداشت روستاهاوبخش4- كارشناس كميته مكان ياب ودفع بهداشتي زباله وفاضلاب5- كارشناس بهسازيهاي اساسي محيط 6-كارشناس بهداشت آب7-كارشناس مراكزبهداشتي درماني خصوصي ومطب ها8- كارشناس ناظر آموزشگاه اصناف

مهندس عليرضا محمودي

1- كارشناس مراكز منجرموئي چله گاه دهنوميلاس شاه نجف خاردان-قلعه مدرسه بارز -2-كارشناس فرم هاي آماري ويكنواختي وتهيه عملكرد وشاخص هاي سه ماه3-كارشناس پايش برنامه عملياتي4- تهيه و ارسال درآمد صلاحيت وكارت هاي بهداشت5- تهيه شاخص ها و اطلاعات كامپيوتري واحد6-كارشناس بهداشت محيط بيمارستان 7. كارشناس آموزشي

خانم مهندس جليلي

انجام كليه امورمربوط به آزمايشگاه ميكروبي آب آشاميدني شهره وروستاها وتهيه وارسال وپيگيري جواب آزمايشات 2-كارشناس اماكن زنانه-1

*آقاي طهماسبي:

1.انجام كليه امور دفتري وبايگاني 2.پيگيري تحويل وارسال مصالح وموادگندزدا به مراكز3.ارسال نمونه هاي آب و مواد غذايي4.متصدي امورعمومي واحد5.راهنمايي ارباب رجوع

*توضيحات:

1. پيگيري كليه فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني به عهده كارشناس ناظرمربوطه است.

2.كليه فعاليت ها باهماهنگي مسئول واحد ياجانشين وي صورت گيرد.

3.درمواقع ضروري باهماهنگي مسئول واحد برخي وظايف به طورموقت به فرد ديگري واگذارمي گردد.

4.كليه پرسنل در انجام وظايف در محدوده خاص زماني همديگرراياري نمايند

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/04
تعداد بازدید: 3608
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal