مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
معرفي مسئول واحد وشرح وظايف
                   
 مسئول ستاد گسترش : مهندس فريبرز جباري
 
تحصيلات : كارشناس ارشد روان شناسي
تلفن تماس :03834442555

شرح وظايف كارشناس مسئول گسترش شبكه
1. تعيين ميزان پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي و درماني در منطقه و نمايش آن در منطقه
2. بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرح­هاي گسترش يا تبديل واحدها و تعداد پرسنل
3. اعلام اولويت بندي استخدام نيروهاي مورد نياز بر اساس نيازهاي واقعي و منطقي واحدهاي تحت پوشش
4. بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاداصلاح تشكيلات آن در صورت لزوم
5. تشكيل شناسنامه و تجهيزات بر اساس فهرست­هاي استاندارد
6. پيشنهاد ايجاد، احداث و استانداردسازي و يا اجاره فضاهاي فيزيكي مورد نياز به مسئولين ذيربط
7. تاييد مجوز بهورزگيري براي خانه هاي بهداشت فاقد بهورز داراي پست سازماني خالي
8. همكاري و هماهنگي لازم با مدير يا كارشناس آموزش بهورزي شهرستان جهت بهره­گيري مطابق دفترچه طرح گسترش شبكه
9. همكاري با مراكزآموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي
10. نظارت و اجراي ضوابط طرح گسترش واحدهاي بهداشتي، ادغام خدمات و هماهنگي آنها
11. تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي منطقه
12. مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي اعزامي به واحدهاي بهداشتي جامعه
13. بررسي و تامين و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه بر اساس نياز واقعي و منطقي واحدهاي تحت پوشش
14. توزيع و اعزام نيروهاي مستعد خدمت طرحي، پيام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها
15. گزارش نارسايي­ها و تنگناهاي موجود و ارائه راه حل مناسب
16. پايش عمليات مربوط به گسترش شبكه
17. اولويت­ بندي در احداث واحدهاي بهداشتي و درماني بر اساس نياز منطقه­اي با در نظر گرفتن منابع موجود
18. نظارت بر فعاليت­هاي خانه بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني و تهيه گزارش عملكرد واحد و انعكاس به انها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحدهاي مربوطه
19. هماهنگي فعاليتهاي واحدهاي ستادي مركز بهداشت شهرستان
20. ابلاغ ضوابط، استانداردها و تكنولوژي خدمات بهداشتي
21. نظارت و هماهنگي در اجراي برنامه­هاي آموزشي كاركنان(بدو خدمت- ضمن خدمت)
22. شركت فعال در دوره­هاي آموزشي مرتبط با شغل و پياده نمودن نتايج آن در انجام وظايف محوله
23. انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

 
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/11/04
تعداد بازدید: 3297
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal