مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
مجموعه کارهای انجام شده واحد

 

شش ماهه اول 94 بهداشت محيط مركزبهداشت لردگان                                                            

رديف

عنوان فعاليت

تعداد/مقدار

تعداد افراد آموزش گيرنده

1

برگزاري جلسات آموزشي جهت گرو ههاي هدف(مادران ميراب شورا دهيار متصديان دانش آموزان و...)

2856

34995

2

صدور كارت معاينه پزشكي

1332

3

صدور گواهينامه بهداشت

155

4

بازديد از مراكز تهيه و توزيع

15103

5

نمونه برداري از مواد خوردني آرايشي بهداشتي

358

6

معرفي به دادگاه

157

7

كل تست كلر باقيمانده انجام شده

42166

8

نمونه برداري شيميايي از آب

216

9

نمونه برداري ميكروبي از آب

1278

10

تعداد يد سنجي انجام شده

6221

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رديف

عنوان فعاليت

تعداد/مقدار

تعداد افراد آموزش گيرنده

1

برگزاري جلسات آموزشي جهت گرو ههاي هدف(مادران ميراب شورا دهيار متصديان دانش آموزان و...)

1526

21995

2

صدور كارت معاينه پزشكي

675

3

صدور گواهينامه بهداشت

28

4

بازديد از مراكز تهيه و توزيع

9553

5

نمونه برداري از مواد خوردني آرايشي بهداشتي

87

6

معرفي به دادگاه

53

7

كل تست كلر باقيمانده انجام شده

24873

8

نمونه برداري شيميايي از آب

76

9

نمونه برداري ميكروبي از آب

655

10

تعداد يد سنجي انجام شده

2680

فعاليت هاي بهداشت محيط در سه ماهه سوم سال 1394

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصوبات سي ششمين جلسه شوراي سلامت شهرستان لردگان

1- مقرر گرديد با توجه به اظهار نظر نماينده آب شهري، حداكثر تا پايان سال نصب پكيج تصفيه خانه بر روي چشمه برم انجام و اقدامات لازم جهت بندهاي صورت جلسات قبلي در خصوص اخذ مجوز 2 حلقه چاه بر روي گسل ورودي چشمه برم انجام گردد.

2- با توجه به جلسات قبلي لازم است نيروي محترم انتظامي همكاري لازم را جهت توقيف ماشين هاي حمل و نقل مواد غذايي با شبكه بهداشت و دامپزشكي داشته باشند.

3- مقرر گرديد مشكلات و مسائل آب آشاميدني روستاي مرادان با توجه به اظهار نظر مدير آبفار و بخشدار خانميرزا به صورت ويژه پيگيري گردد

4- مقرر گرديد شهرداري لردگان نسبت به پيگيري جمع آوري نخاله هاي ساختماني در شهر و حومه اقدامات لازم را انجام دهد و همچنين با توجه به جلسات قبلي نسبت به احداث سرويس هاي بهداشتي در محل غسالخانه قديمي در انتهاي خيابان وليعصر اقدام نمايد.

5- با توجه به اظهارات بخشداران منج و خانميرزا پيگيري هاي لازم جهت مشكلات آب آشاميدني روستاهاي تحت پوشش اين بخش ها از جمله تكميل پروژه اوره و بارز و مشكلات آب روستاي قلعه چه ، بابامنصور، خسروآباد، سيله و ساير پيگيري گردد.

6- مقرر گرديد اداره بيمه سلامت در خصوص قراردادهاي بيمه تكميلي فرهنگيان و مشكلات مربوطه پيگيري هاي لازم را انجام دهد.

7- مقرر گرديد شركت آبفار نسبت به پيگيري مشكلات و مسائل آب آشاميدني روستاهاي غير تحت پوشش ( بيش از 80 روستا ) با همكاري بخشداران اقدامات لازم را انجام و جلسات مشتركي در اين خصوص در بخش هاي 5 گانه تشكيل گردد و پيگيري هاي لازم از طريق استان به عمل آيد.

8- مقرر گرديد از طريق بخشداري منج و فرمانداري و امور آب همكاري و پشتيباني هاي لازم جهت اخذ مجوز زمين احداث پايگاه اورژانس با توجه به آماده بودن ساير مجوزها صورت گيرد.

سي وهفتمين جلسه شوراي سلامت شهرستان لردگان
 

در تاريخ 22/12/94جلسه شوراي بهداشت شهرستان در محل فرمانداري با تلاوتي از آيات قرآن كريم برگزار گرديد.درابتدا معاون فرماندرا ضمن خوش آمد به حاضرين توضيحاتي در خصوص دستورات جلسه بيان نمودندودرادامه صورتجلسه مورخه5/12/94 كميته سلامت ومحيط زيست استان وصورتجلسه مورخه22/10/94شوراي سلامت شهرستان توسط مهندس كريمي مسئول سلامت محيط شهرستان قرائت گرديد و توضيحات كامل در رابطه با مصوبات سال 94 و طرح بسيج سلامت نوروزي 95 ارائه گرديد وپس از بحث وتبادل نظر كليه اعضاء موارد زير جهت اجراء مورد تصويب قرار گرفت.

1-مقرر گرديد كليه مصوبات كميته استاني سلامت و محيط زيست ،توسط كليه ادارات عضو كميته شهرستاني و شوراي سلامت جهت ارائه خدمات بهتر به مسافرين پيگيري وانجام شود از جمله موارد زير:

1-رفع مشكل سرويس هاي بهداشتي ترمينال لردگان توسط شهرداري

2-رفع مشكلات سيستم هاي كلرزن توسط آبفار

3-جلوگيري از فروشندگان دوره گرد ونصب تابلوهاي هشدار دهنده آب شرب و غير شرب توسط شهرداري

4-برخورد فوري با متخلفين بهداشتي وگرانفروشي توسط تعزيرات حكومتي

5-پيگيري پاكسازي جاده ورودي لردگان در سه راه ارمند و تنگ لابيد و تشكيل گشت ويژه جلوگيري از تخريب محيط زيست توسط محيط زيست

6-پاكسازي حاشيه جاده ها و ورودي هاي شهر ها و روستاها توسط شهرداريها ،دهياريها و راه و ترابري

7-استقرار سرويس هاي بهداشتي سيار درمنطقه پل ارمند وكنار رودخانه منج توسط ميراث فرهنگي و گردشگري

2-مقرر گرديد با توجه به بازرسيهاي نوروز 94شبكه بهداشت ودرمان نسبت به رفع نواقص و كاستي هاي قبلي در سطح مراكز بهداشتي و درماني از جمله كمبود كادر درماني و خدماتي ، تجهيزات ،عدم حضور پزشك خانواده در بعضي از مراكز ،كمبود آمبولانس ،كمبود تزريقات خانم وپيگيري نظافت و جمع آوري زباله هاي عادي و عفوني ،اقدامات لازم را در نوروز 95 انجام دهد

3- مقرر گرديد بند 1،4،7،8 صورتجلسه مورخه 22/10/94 شوراي سلامت توسط ادارات مربوطه تا حصول نتيجه پيگيري و گزارش اقدامات انجام شده به دبيرخانه و فرمانداري ارسال گردد

4-مقرر گرديد با توجه به بازديد استاني كه در مورخه 16/12/94 از محل دفن زباله شهر لردگان انجام گرديد و همچنين مصوبات مكرر كار گروه پسماند شهرستان در سال 94و جلسه ويژه محل دفن زباله شهر لردگان كه درتاريخ 19/12/94 در محل فرمانداري تشكيل شده است لازم است شهرداري لردگان نسبت به پاكسازي حاشيه جاده منتهي به دفن زباله و زمين هاي كشاورزي و جنگلي اطراف مكان دفن زباله ،دفن اصولي زباله در اين مكان و رفع نواقص چهارده گانه ذكر شده در نامه استان كه به پيوست مجددا ارسال ميگردد در كوتاه مدت اقدام نموده ودر دراز مدت نسبت به جابه جايي محل دفن در مدت يكسال اقدام نمايد

5-مقرر گرديد پشتيباني لازم از نيروهاي بهداشتي و دامپزشكي با توجه به قول مساعد جانشين محترم فرماندهي نيروي انتظامي جناب سرهنگ شاهي بعمل آيد

6-مقرر گرديد هماهنگي لازم توسط خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني با بخشداريهاو دهياريها در خصوص مسائل بهداشتي روستاها بعمل آيد

7-مقرر گرديد با توجه به مصوبات سال 94 موضوع جابه جايي مركز منارجان و شبانه روزي كردن مركز منج و شماره 2،كمبود دندانپزشك در مراكز، عدم حضور مسئول فني داروخانه ها عدم اجازه تاسيس مطب در كوچه پزشكان ،فعال نمودن پايگاه هاي ارمند ،ريگ و سردشت توسط شبكه بهداشت و درمان پيگيري گردد

8-مقرر گرديد با توجه به مصوبات سال 94 موضوع داروخانه هاي گياهي غير مجاز،700مغازه بدون پروانه كسب و پيگيري تفكيك صنفي و مشكل ارتفاع و متراژ صنوف رستوران و امثالهم توسط اداره صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف پيگيري گردد

9- مقرر گرديد با توجه به مصوبات سال 94موضوع اتلاف سگهاي ولگرد توسط شهرداريها و بخشداريها پيگيري و انجام شود

10- مقرر گرديد با توجه به مصوبات سال 94موضوع مراجعه مردم به كلينيك تخصصي و سونوگرافي و كمبود متخصص در ايام تعطيلات نوروزي تو سط بيمارستان شهدائ پيگيري گردد

11- مقرر گرديد با توجه به مصوبات سال 94موضوع توليد ميوه ارگانيك و سالم و جلوگيري از استفاده بي رويه از كود و سموم شيميايي توسط جهاد كشاورزي پيگيري گردد
 
 

كارگاه مشاوره ترك دخانيات در لردگان برگزارشد 19/2/1395

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان:سرپرست اين شبكه از برگزاري كارگاه يك روزه آموزشي مشاوره ترك دخانيات براي پزشكان،كارشناسان وكاردانهاي بهداشت محيط در سالن مركز آموزش بهورزي خبر داد

محمدجان جليل پيران گفت:كارگاه آموزشي ترك دخانيات باحضور پزشكان ،كارشناسان وكاردانهاي بهداشت محيط اين شبكه در مركز آموزش بهورزي برگزار گرديد سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان موضوعات مطرح در اين كارگاه آموزشي را ارايه خدمات مشاوره وترك دخانيات در برنامه ملي كنترل دخانيات ،وآشنايي با عواقب وشكل گيري عادت استعمال دخانيات ،كمك به سيگاريها براي تغيير،سندروم ترك ودرمانهاي دارويي در ترك ،استانداردهاي پيشگيري اوليه از مصرفمواد وپيشگيري از ابتلا نوجوانان به استعمال دخانيات ،كلنيك ترك سيگار ونحوه ارتباط مثبت با فرد سيگاري،مداخله مختصر ،دستورالعمل هاي اجرايي طرح راه اندازي مركز مشاوره كنترل دخانيات عنوان كرد ،وي افزود آموزشهاي لازم در كارگاه توسط علي كريمي مسئول بهداشت محيط،دكتر مالكي پزشك عمومي ،خانم حسيني كارشناس سلامت روان ،عليرضا محمودي كارشناس بهداشت محيط وبه همت واحد بهداشت محيط اين شبكه برگزار وتعداد بيش از 80پزشك وكاردان وكارشناس بهداشت محيط در آن حضور داشتند
 

نمايش خبر


بهداشت محيط/ مهندس كريمي منبع خبر
سي وهشتمين جلسه شوراي سلامت و امنيت غذايي شهرستالردگان برگزار شد تيتر خبر
تيتر دوم خبر
به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان: سرپرست اين شبكه از برگزاري سي وهشتمين جلسه كارگروه سلامت وامنيت غذايي خبر داد خلاصه خبر
متن خبر

محمدجان جليل پيران گفت:سي وهشتمن جلسه شوراي سلامت و امنيت غذايي شهرستالردگان

باتلاوت آيات قران كريم به ريا ست معاون فرماندار تشكيل گرديد درابتدا جليل معاون فرماندار توضيحاتي در خصوص اهميت سلامت و از جمله :

1- ارائه آموزشهاي لازم در زمينه خود مراقبتي

2- تغذيه مناسب وايمني غذا

3- بهداشت محيط شهر ها وروستا ها

4- آب آشاميدني شهرها وروستا ها

ارايه نمودندودر ادامه مهندس جليل پيران سرپرست شبكه بهداشت ودرمان و كليه مسئولين ادارات گزارشي از اقدامات انجام شده در سال 94 در حوزه سلامت بيان نمودندو همچنين برنامه هاي سال 95 را در حوزه سلامت را مطرح پس از بحث و تبا دل نظر موارد ذيل جهت اجرا مور د تصويب قرار گرفت:

1- مقررگرديد شبكه بهداشت ودرماندر ادارا ت حضور پيدا گرده ونسبت به غربالگري ديابت اقدام نمايد

2- مقررگرديد كليه ادارات نسبت به ارسال گزارش اقدامات سال 94 برنامه هاي سال 95 در حوزه سلامت اقدام نمايند.

3- مقررگرديد نظام پزشكي با همكاري شركت هاي خصوصي نسبت به بي خطر نمودن زباله هاي عفوني اقدام نمايد

4- مقررگرديد پيگيري در خصوص احداث دو حلقه چاه برروي گسل ورودي چشمه برم توسط اداره آب شهري انجام گردد.

5- مقررگرديدكليه مستندات فعاليت هاي شبكه بهداشت ودرمان در بخش فلارد تهيه و به بخشداري ارسال گردد.

6- مقررگرديد جهاد كشاورزي -امور آب- شهرداري لردگان- محيط زيست و شبكه بهداشت ودرمان هركدام با توجه به شرح وظايف اقدامات لازم را در خصوص جوي كره زارانجام دهند.

7- مقررگرديد كليه بخشداري ها به شوراهاي اسلامي ودهياران اعلام نمايند كه به صورت ماهيانه اقدام به تشكيل جلسه در سطح بخشها نموده واز نمايندگان مراكز بهداشتي درماني ، دامپزشكي و اداره آبفارجهت پيگيري مشكلات بهداشتي روستاها ، دعوت نمايد وهمچنين هردوماه يكبار جلسات شوراي سلامت بخش توسط بخشداران تشكيل گردد.

تاریخ به روز رسانی: 1395/02/19
تعداد بازدید: 2456
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal