مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
واحد سلامت مدارس

 واحد سلامت  جوان، نوجوانان، ومدارس

مسئول واحد: هومان اردشيري 
تحصيلات : ليسانس تلفن تماس 34442555
 
شرح وظايف واحد سلامت جوانان، نوجوانان ومدارس

1- جمع آوري ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دفترسلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت

2- بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

3- همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس

4- تشكيل وشركت دركميته علمي وفني استاني بمنظور بهره گيري تجارب

5- برگزاري كارگاه وسمينار وكنفرانس علمي و...

6- تهيه متون وتدوين وارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7- آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه اجرايي آموزشي

8- اجراي ضوابط ، استانداردها ودستورالعمل هاي ابلاغي

9- بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

10- پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات وملزومات

11- انجام هماهنگي هاي درون بخش

12- هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت مدارس ونوجوانان

13- هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش

14- فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

15- همكاري با دفترسلامت جوانان نوجوانان ومدارس دربرنامه ريزي تفضيلي

16- همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانها

17- نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي مدارس درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18- تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد

19- تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمنطقه تحت پوشش


تاریخ به روز رسانی: 1396/12/04
تعداد بازدید: 864
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal